Gelaagd / Gehard glas

Gelaagd glas is veiligheidsglas dat bestaat uit twee glasbladen met daartussen een veiligheidsfolie. Deze folie zorgt ervoor dat het glas bijeen wordt gehouden bij breuk. Gelaagd glas is in verschillende diktes verkrijgbaar. Welke dikte moet worden toegepast is afhankelijk van de oppervlakte van het te plaatsen glas en de situatie waarin het glas geplaatst moet worden.

Gehard glas is glas met een grotere 'buig-breek-sterkte' dan normaal glas. Deze sterkte wordt verkregen door het glas zodanig te verwarmen dat het weer vloeibaar wordt en het vervolgens zeer snel weer af te koelen. Wanneer hardglas breekt ontstaan niet de grote glasscherven die bij normaal glas zouden ontstaan, maar valt het glas in klein gruis uiteen, zodat het aanzienlijk minder snel verwondingen kan veroorzaken.