Het aanzicht van een gevel is bepalend voor de waarde van een woning.

 

Het renoveren van gevels is dan ook een specialisme waarbij vakkennis en kwaliteitsbeheersing van het grootste belang zijn.

De uitvoering door niet-specialisten kan leiden tot grote schades en vermindering van de waarde van het onroerend goed.

Onder een gevelrenovatie verstaan wij het in nieuwe staat brengen van een beschadigde of verwaarloosde gevel.

Mocht een gevel ernstige gebreken vertonen zoals slechte voegen, alg en mosvorming, vochtdoorslag of scheuren, dan is een complete gevelrenovatie/restauratie de juiste beslissing.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door een gevel te impregneren kunnen een aantal problemen voorkomen worden.


Een aantal voor de hand liggende problemen zijn:
-Vorstschade

(De poreuze gevel houdt water vast die bij vorst 10% uitzet.)
-Schimmeloverlast

(Door vocht aan de binnenzijde van de gevel.)
-Verminderde isolatiewaarden.
-Witte vlekken.
-Alg en mosvorming. 

Het impregneermiddel welke wij gebruiken is speciaal ontwikkeld om sterk alkalische bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag. Het is vrij van solvent en om die reden milieuvriendelijk.
 

 

Andere kenmerken zijn:
-Waterdampdoorlatend (ademend).
-Onzichtbaar.
-Voorkomt vorstschade.
-Verminderd schimmel en mos aangroei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scheuren in metselwerk zijn over het algemeen lastig te repareren, een woning die scheuren vertoont vraagt om aandacht. Scheuren ontstaan door fouten in het ontwerp of uitvoering, maar ook door trillingen of bodemverzakking. Het herstellen van de scheuren tijdens een gevelrenovatie kan op verschillende manieren gebeuren, de te behandelen scheur kan worden uitgeboet en opnieuw worden ingemetseld, dit zal de aanwezige spanningen in de gevel niet wegnemen, Wij verkiezen het repareren van gevelscheuren door middel van het TOTAL WALL CONCEPT .

Dit houdt het volgende in: 

Nadat de reparatiemethode is bepaald, worden (volgens een op voorhand bepaald patroon) over de breedte van de scheur een aantal voegen 4 tot 7 mm uitgefreesd
De uitgefreesde voegen worden voorzien van een r.v.s wapening ( Helibar)
De wapening wordt in de gevel verankerd d.m.v de speciaal ontwikkelde krimpvrije mortel (Helibond)
Tenslotte volgt de afwerking. Dit bestaat uit het opnieuw voegen van de behandelde gedeelten 

De voordelen zijn:

-Zeer kostenbesparend
-Grote treksterkte
-Laat het metselwerk visueel onbeschadigd
-Minimale overlast voor de bewoners

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een totale gevelrenovatie bestaat uit:

 

- Het uitslijpen/uithakken van het oude voegwerk
- Het stralen van de gevelsteen
- Het met hoge druk reinigen van de gevel
- Het voorzien van nieuw voegwerk

 (vakbekwaam in knip/snijwerk)
- Het impregneren van de gevel 

Indien er bakstenen beschadigd of gescheurd zijn worden deze uit de gevel verwijderd.

Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

- Verzakking van fundering
- Afwezig zijn van dilitatievoegen
- Doorhangende lateien

Het is van groot belang om eerst deze oorzaken te verhelpen voordat het voegwerk word vervangen.
Voordat er word overgegaan op het voegen zullen we eerst de kleur en type voeg bepalen,dit kan
door middel van proefstukjes of voorbeelden.