Isolerend glas

Centrale verwarming verbruikt in een gemiddelde woning 1204 m3 gas per jaar. Vervangt u enkel glas in alle ramen door isolerend dubbel glas, dan kunt u jaarlijks 450 tot 650 m3 gas besparen (of € 302 tot € 436). De kosten voor dubbel glas verdient u in 7 tot 9 jaar terug.


 

Ook als uw ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan het toch rendabel zijn om in verwarmde vertrekken enkel glas te laten vervangen door isolerend glas. Dubbele beglazing verhoogt bovendien het wooncomfort en werkt inbraakwerend.
 

Let op

Het aanbrengen van isolerende beglazing, met name HR++ glas, kan leiden tot condensvorming op koude vlakken in huis (zoals de binnenzijde van een ongeïsoleerde buitenmuur of dak). Dat risico is vooral groot als de ventilatie van de woning onvoldoende is. U voorkomt dit door constant ventileren en verder isoleren van de woning. Een professioneel Energie Prestatie Advies kan ook uitkomst bieden.

 

Advies op maat

Er zijn verschillende soorten dubbel glas met verschillende isolatiewaarden: gewoon dubbel glas, zogeheten HR+glas en HR++glas. HR staat voor Hoog Rendement. (Voorheen was er ook HR-glas, zonder plus, maar dat is niet meer verkrijgbaar.) HR++ heeft isoleert het best en levert de meeste energiebesparing op, maar kost ook het meest.
 

Tips

 

Gevolgen voor het milieu

 

Energie

Verlaging van het energieverbruik is beter voor het milieu. Uw energieverbruik neemt af door goede isolatie van uw huis: minder warmte gaat zo verloren en de verwarmingsketel hoeft minder hard te stoken.

Gemiddeld verbruikt een woning voor centrale verwarming ongeveer 1204 m3 gas. Als enkel glas wordt vervangen door isolerend glas, kan dat jaarlijks gemiddeld 450 tot 650 m3 gas besparen (€ 302 tot 436, prijspeil 2007). Het vervangen van enkel glas door dubbel glas, leidt dus tot aanzienlijke verlaging van uw energieverbruik en -kosten.

Productie van glas

De belangrijkste grondstoffen van glas zijn kwartszand, soda, kalk en glasscherven van oud vensterglas. De productie van glas, met name voor het smelten, kost veel energie. De milieubelasting van de productie van isolerend vensterglas is hoger dan dat van enkel glas. Gedurende de levensduur van het isolerende glas wordt echter zoveel op energie voor ruimteverwarming bespaard, dat de benodigde productie-energie daardoor vele malen wordt gecompenseerd.

De edelgassen (zoals argon) die zorgen voor de extra-isolerende eigenschappen van isolerend glas, zijn onschadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Afval

Afgedankt vensterglas wordt ingezameld via de glashandel en ingezet in de glasindustrie voor de productie van nieuw glas. Dat bespaart grondstoffen en energie.

De mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ramen te isoleren:

Dubbel glas bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met daartussen een ruimte, de zogeheten spouw. In die spouw zit droge lucht, of een soort gas. Een spouwbreedte van 15 millimeter geeft de beste isolerende werking. De spouw van gewoon dubbelglas is gevuld met droge lucht. Tussen de glasplaten van HR+ en HR++ glas zit een edelgas, meestal argon. Edelgassen isoleren beter dan gewone lucht.

Aan de binnenzijde van HR glassoorten zit ook een coating (laagje), dat de isolatie nog meer verbetert. De coatings weerkaatsen namelijk de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

 

De isolatiewaarde

Hoe goed glas isoleert, hangt af van de zogeheten U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficient, in Watt/m2.K).

 
Soort vensterglas Isolatie-
waarde (U-waarde)
Gasbesparing / jaar (per m2 glas in de woonkamer) Kostenbesparing / jaar (per m2 glas)
Enkel glas 5,8 - -
Voorzet-
raam zonder coating
2,8 25 m3 € 17
Dubbel glas 2,8 25 m3 € 17
Voorzet-
raam met coating
2 30 m3 € 20
HR+ 1,6 33 m3 € 22
HR++ 1,2 35 m3 € 23
Toelichting bij tabel

Denk ook aan uw kozijn

Ook de U-waarde van het kozijn is belangrijk omdat via het kozijn ook warmte verloren kan gaan. Houten of kunststof kozijnen hebben een lagere U-waarde dan kozijnen van aluminium, en isoleren dus beter. Moderne aluminium kozijnen met een thermische onderbreking kunnen echter dezelfde U-waarde van 2,4 halen als houten of kunststofkozijnen.

 

Voor- en nadelen

 

Energiebesparing

Het vervangen van enkel glas door dubbel glas leidt tot energiebesparing, en dat is gunstig voor het milieu en uw portemonnee. De vervanging van enkel glas door gewoon dubbel glas bespaart in een gemiddelde woning (uitgaande van 20 m2) ongeveer 450 m3 gas per jaar. Dat is € 302 van de energierekening. De vervanging van enkel glas door HR++ glas bespaart in een gemiddelde woning ongeveer 650 m3 gas per jaar; dat is € 436 (prijspeil 2007).

Investeringskosten

Het vervangen van enkele glas door dubbel glas is gunstig voor uw portemonnee, maar u moet wel eerst een investering doen voor het aanschaffen en laten plaatsen van het dubbel glas. De terugverdientijd varieert van 7 tot 9 jaar, mede afhankelijk van in welke ruimte (woonkamer, slaapkamer) u dubbel glas toepast.

Minder tocht

Bij enkel glas verdwijnt veel warmte naar buiten. Hierdoor ontstaat tocht. Daardoor voelt de kamer koud aan en wordt de thermostaat vaak hoger gezet. Met dubbelglas en HR-glas heeft u veel minder last van tocht zodat de thermostaat een graadje lager kan met behoud van de behaaglijkheid in huis.

Minder condens aan binnenzijde

Een ander voordeel van isolerend glas is dat de ramen aan de binnenzijde minder snel beslaan, omdat het glas aan deze zijde warm is.

Soms meer condens aan buitenzijde

Omdat HR++glas zo sterk isoleert, is de temperatuur van de buitenruit relatief laag. Daardoor kan 's nachts en 's ochtends condensvorming op de buitenzijde van het glas ontstaan. De condens verdwijnt meestal in de loop van de ochtend. Bij sommige woningen kan het condens langer blijven zitten en hinderlijk zijn. Dat geldt voor vrijstaande woningen in het buitengebied, voor woningen bij open water en voor woningen met gering dakoverstek.

Minder geluidsoverlast

Alle soorten isolerend glas zorgen voor minder geluidsoverlast van buiten naar binnen. Er zijn meerdere mogelijkheden om in overleg met een deskundige met glas de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren: u kunt dikker glas nemen, kiezen voor glas waarbij twee glasplaten in de ruit van ongelijke dikte zijn of een grotere spouwbreedte toepassen. Een grotere spouwbreedte dan 20 mm (spouw met Argon) gaat wel ten koste van de warmte-isolerende eigenschappen van het glas. Ook het aanbrengen van ventilatieroosters met een geluiddempende functie boven de ramen houdt geluid tegen. Zorg voor goede naad-, voeg- en kierdichting bij de ramen om binnendringen van geluid tegen te gaan.

Betere inbraakveiligheid

De inbraakveiligheid van uw woning kan op gelijksoortige wijze worden verbeterd door dikker glas of gelaagd glas te nemen. Ventilatieroosters boven het raam of inbraakveilige kierstandhouders op draai- en uitzetramen zijn ook gunstig voor inbraakpreventie. U kunt zo ventileren zonder risico op ongewenst bezoek.

Andere lichtinval is mogelijk

HR+, en HR++ glas laat ongeveer 1 procent minder licht door dan dubbelglas zonder coating. Dit verschil in lichtintensiteit merk je niet op. Alleen als je glas met verschillende eigenschappen naast elkaar toepast, kan je verschil zien.

 

Kosten en besparingen

 

Soort kosten

Bij het vervangen van enkel glas door isolerend glas, gaan de kosten zitten in de aanschaf en de plaatsing. Als uw ramen of kozijnen aan vervanging toe zijn (en dat is zo als ze naar verwachting minder dan 20 jaar mee kunnen), dan komen daar de kosten bij voor nieuwe ramen of kozijnen (inclusief schilderwerk).

Levensduur dubbel glas

Op alle glassoorten wordt een garantie van 10 jaar gegeven. De technische levensduur is meer dan 20 jaar. De levensduur van dubbelglas en de HR-soorten is hetzelfde. Na 20 tot 30 jaar kan vocht doordringen in de spouw en voor wazige plekken zorgen. Dit is onafhankelijk van de eventuele coating. Het is van belang dat de ruit zo gemonteerd wordt in de sponning, dat de kitrand van de afstandhouder zo min mogelijk contact heeft met vocht.

De hoeveelheid edelgas in HR+ en HR++glas neemt na verloop van jaren af. De warmte-isolerende eigenschappen worden hierdoor echter nauwelijks minder.

Besparing

De besparing bestaat uit een lager verbruik van aardgas. Een kubieke meter aardgas kost gemiddeld € 0,67 (prijspeil 2007). Hoeveel kubieke meter aardgas per vierkante meter glas u bespaart per jaar, hangt af van het soort isolerend glas en van het vertrek (woonkamer, keuken of slaapkamer). In een slaapkamer wordt bijvoorbeeld minder gestookt, en daar bespaart u daarom ook minder.

De besparing hangt ook af van hoeveel u thuis bent en hoe warm u stookt. Als u bijna nooit thuis bent of een lage binnentemperatuur aanhoudt, bespaart u minder dan wanneer u veel aanwezig bent of warmer stookt. Bij berekeningen gaan we uit van een gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur.

Warmtebeelden

Een infrarood warmtecamera kan helpen om afwijkingen in temperatuur op te sporen. De temperatuursverschillen kunnen duiden op lekkages, gebrekkige isolatie of koudebruggen. In veel gevallen wordt de meeste warmte gelekt via het raam. Het plaatsen van dubbelglas is een eenvoudige manier om de isolatiewaarde van een venster te verhogen. Dubbele beglazing verhoogt het wooncomfort aanzienlijk en werkt bovendien inbraakwerend.
 

 
Bij de deze statige grachten-panden valt het verschil in isolatiewaarde van de voordeuren direct op. De rechterdeur is rood van kleur, wat betekent dat er veel warmte verloren gaat. Waarschijnlijk wordt deze slechte isolatie veroorzaakt doordat deze deur, in tegenstelling tot de linkerdeur, uit enkelglas bestaat.  

 
Dat een grote raampartij werkt als warmtelek wordt duidelijk geïllustreerd door deze foto. Ook valt op dat de luchtroosters bij de dakkapel een warmteverlies veroorzaken. Dit laatste is echter niet erg, want de warme lucht die hier verloren gaat bevat relatief veel vocht. Als u zo weinig ventileert dat uw woning erg vochtig wordt, zult u geneigd zijn de verwarming hoger te zetten om het klamme gevoel weg te krijgen. Ventilatie is altijd goed voor de luchtkwaliteit en het binnenklimaat.

 
Ondanks het feit dat de meeste serres opgebouwd zijn uit moderne materialen zoals kunststof en geïsoleerd glas geldt zo’n aanbouw als een grote energievreter. Niet alleen de ramen aan de voor- en zijkant geven flink wat warmte af, ook de ramen in de dakconstructie lekken warmte. 

 

Meer tips

 

 

Labels en keurmerken

 

KIWA- en KOMO keur

KIWA keurt de isolatiewaarde van HR-glassoorten. Als de aanduiding HR en de productnaam zijn aangebracht op de afstandhouder tussen de glasplaten, dan geeft dat de zekerheid dat het om HR-glas gaat. Ramen met KIWA keur krijgen tevens het KOMO-keur.